محیط داروخانه فرزین طب

یکبار دیگر خالی از لطف نیست که اینجا عنوان کنیم تمامیه محصولات موجود در داروخانه فرزین طب تنها از طریق فضای مجازی به فروش میرسند .

محیط داروخانه فرزین طب خوشبختانه عاری از هر گونه رفت و آمدهای غیر مجاز مشتری و کادر پرسنل درمانی میباشد .

محیط داروخانه فرزین طب توسط آقای جلالی مدیریت شده و هیچ کادری نمیتواند بدون اجازه ایشان وارد محوطه شود .

معمولا ایشان از پشت ویترین داروهای خواسته شده مشتریان عزیزمان را آماده میکنند .

محیط داروخانه فرزین طب
درباره داروخانه فرزین طب

واحد فروش آنها را بسته بندی و در اختیار پیک های موتوری قرار میدهند تا به دست ساکنین عزیز تهرانی برسد .

و اینکه مرسوله های عزیزان شهرستانی اول صبح هر روز به اداره پست روانه میشود .

ما یک محیط بسیار شیک با تنظیم دمای مناسب و دستگاههای لازم فراهم آورده ایم .

داروها همواره با دستکش های یکبار مصرف و با ماسک ویژه کنترل میشوند ، هیچ دارویی را در این داروخانه پیدا نخواهید کرد که تاریخ انقضایش کوتاه یا سپری شده باشد .